Tuindorp-Wageningen

VERENIGING VOOR

SOCIAAL- CULTUREEL- EN SPEELTUINWERK

 

 

 

Organisatie

Om een vereniging als Tuindorp met z’n verschillende

activiteiten goed te laten draaien, is de medewerking

van heel wat vrijwilligers nodig.

 

Het bestuur

Het bestuur wordt op de jaarlijkse ledenvergadering gekozen. Leden van

het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) hebben in

principe een zittingsperiode van vier jaar, de algemene bestuursleden een

zittingsperiode van twee jaar.

 

Het zal duidelijk zijn dat de voornaamste taak van het bestuur is ervoor

zorg te dragen, dat Tuindorp een gezonde (ook financieel) en bloeiende

vereniging blijft. Een continue beleidstaak dus. Tijdens de Algemene

Leden Vergadering van 18 mei 2017 is er een nieuw bestuur aangetreden

welke door de aanwezige leden zijn aangenomen.

 

Voorzitter      

Secretaris

Penningmeester

Lid Algemene zaken

Lid Goen

Lid Reservering/planning

 

Bovenstaande personen zijn aanspreekbaar voor zaken die direct de

organisatie van de vereniging aangaan. Mocht je een vraag via internet

willen stellen dat is dit ook mogelijk door een e-mail te sturen naar

info(a)speeltuin-tuindorp.nl. Geef hierbij wel aan wie voor wie de vraag

bestemd is.

 

De Commissies (klik hier om direct naar de commissie te gaan)

De meeste vrijwilligers zijn te vinden in de verschillende commissies, en

zijn dus vooral bezig met uitvoerende werkzaamheden. Dat varieert van

helpen bij het toezicht houden in de speeltuin tot het organiseren van

diverse activiteiten binnen de diverse commissies. Ook hebben de

organiserende vrijwilligers veel helpende handen nodig. Door de variatie

in activiteiten kan elke vrijwilliger bij Tuindorp wel iets vinden dat het

best bij hem of haar past. En een vrijwilliger staat er bij onze vereniging

zelden alleen voor. Voor veel dingen is juist een goede samenwerking met

de andere vrijwilligers van vitaal belang.

 

Comité van Aanbeveling

De Speeltuin heeft de beschikking over een heus Comité van Aanbeveling.

Bekende mensen die hun naam aan de Speeltuin hebben verbonden, omdat

zij van mening zijn dat de Speeltuin de moeite waard is. Het comité

bestaat uit 10 personen. Het bestuur is zeer trots te kunnen melden dat

in het comité zitten:

Dhr. Geert van Rumund,

Mw. Corrie van Rumund,

Mw. Manja Mekking,

Mw. Annemiek van Vleuten,

Dhr. Rudi Hemmen,

Mw. Anna Jochemsen,

Dhr. Loek Buys,

Dhr. Sjirk Bijma,

 

Vrijwilligersbeleid

Het bestuur van Speeltuin Tuindorp wil dat de speeltuin in alle opzichten

een veilige speelplek is voor alle kinderen. Omdat te bereiken heeft het

bestuur de intentieverklaring preventie seksueel misbruik ondertekend.

Klik hier voor de “intensieverklaring preventie sexueel misbruik”

 

In 2020 dienen alle vrijwilligers van de Speeltuin in het bezit te zijn van

een VOG (verklaring omtrent gedrag) als ook dienen zij een

modelgedragscode van het NOV te ondertekenen.

Klik hier voor de “gedragscode vrijwilliger”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gert Engelen               

Vacant              

Marjan Engelen-Robbers

Chantal van der Wardt

Vacant

Wilma Duijf-Snijder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester van Wageningen

Bestuurslid Wagenings Gras

Directeur van de bblthk

Professioneel wielrenster Rabobank wielerploeg

Directeur Johan Friso School

Paralympisch skiester

Directeur Junushoff

Notaris in Wageningen en voorzitter W.O.C.

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 246

6700 AE Wageningen

Floralaan 20 b

6707 HR Wageningen

Tel: 0317-411601

Info(a)speeltuin-tuindorp.nl

NL12INGB0002659738