Tuindorp-Wageningen

VERENIGING VOOR

SOCIAAL- CULTUREEL- EN SPEELTUINWERK

 

 

 

Prijzen & Tijden

Openingstijden speeltuin 2021

Laatste zaterdag van maart (27 maart 2021)

t/m de laatste zaterdag in september (25 september 2021)

dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur

zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur

maandag en zondag gesloten.

 

Dagkaarten speeltuin

De toegangsprijs per 1-1-2021 voor niet-leden:

Kinderen                                   

Ouders e/o begeleiding

 

Knipkaart

Knipkaart: 10x entree voor € 29,25 (excl. begeleiders)

 

Groepen Speeltuin

Groepen 10 en meer

 

Groepsarrangement A.

Groepen 10 en meer

2 drankjes,

zakje chips,

ijsje,

friet,

snoepzakje bij verlaten

van de speeltuin

 

Groepsarrangement B.

Groepen 10 en meer

2 drankjes,

zakje chips,

ijsje,

friet,

frikandel of kroket,

snoepzakje bij verlaten

van de speeltuin

 

Lidmaatschapskosten voor 2020, prijzen per kalenderjaar

Contributie vanaf 18 t/m 64             

Extra bijdrage per kind 2 t/m 17                 

Contributie vanaf 65 

Donateur

Inschrijfformulier donateur

 

Scroll voor een toelichting op het lidmaatschap naar beneden.

 

Speeltuin Tuindorp is aangesloten bij het “ik doe mee fonds”.

Hierbij kunnen volwassene tot 150,- per jaar vergoed krijgen voor het

gebruik van diverse voorzieningen en per kind zelfs tot 250,- per jaar.

Klik op onderstaande link voor meer informatie

http://www.ikdoemeefonds.nl

 

Speeltuin Tuindorp is aangesloten bij “WageningenPAS”.

In 2021 krijgen kinderen op vertoon van de WageningenPAS korting op de losse toegang. In plaats van 3,25 voor de toegang voor een kind, betalen ze dan 2,50. Begeleiders betalen de normale entree.

Klik op deze link voor meer informatie over de pas.

 

Huur speeltuin

De mogelijkheid is aanwezig om de speeltuin te huren.

Dit is alleen mogelijk in de periode van april t/m september

op dinsdag t/m vrijdag tussen 17.30uur en 21.30

en op de zaterdagen tussen 16.30 en 21.30 uur.

Prijs voor huur van de speeltuin

 

Toelichting op het lidmaatschap:

A    De contributie worden alleen per kalenderjaar berekend.

B    Het lidmaatschap loopt van januari t/m december.

C    Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie bepaald in de

      Algemene Leden Vergadering. (ALV)

D    Leden ontvangen een persoonlijke lidmaatschapskaart, die

      bij toegang van de speeltuin en activiteiten getoond moet

      kunnen worden. Lidmaatschapskaart ligt binnen 3 weken na

      ontvangst van de betaling op het kantoor van Tuindorp.

E    Jeugdleden krijgen korting op jeugd-activiteiten.

      Niet-leden betalen de normale dagprijzen voor de  

      jeugdactiviteiten die worden georganiseerd.

F    Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u het lidmaatschap wil 

      opzeggen. In zulke gevallen moeten wij zeggen, het is en blijft

      jammer. De regel is dat bij het opzeggen van het lidmaatschap u dit

      voor 1 november schriftelijk via een brief of een e-mail naar

      ledenadministratie@speeltuin-tuindorp.nl behoord te doen.

      Laat u niets van zich horen dan blijft u automatisch lid en

      dient u ook gewoon weer de contributie van het komende jaar

      te voldoen.

G    Een donateur is GEEN lid van de vereniging en moet gewoon

      entree betalen bij de speeltuin en de activiteiten.

      Donateurs worden wel via de e-mail op de hoogte gehouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

3,25 per persoon

1,00 per persoon

 

 

 

 

 

2,50 per persoon (begeleiders gratis)

 

10,50 per persoon

 

 

 

 

 

 

 

 

12,00 per persoon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 18,00 per persoon

€   5,00 per persoon

€ 15,00 per persoon

€   9,00 per persoon

Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,00

 

 

De kosten van het lidmaatschap van Tuindorp en de

consumpties worden sinds jaar en dag zo laag mogelijk

gehouden. Dit wordt door het bestuur bewust

nagestreefd, om maar zo laagdrempelig mogelijk te

zijn. Daarom zijn de prijzen van consumpties en het

inschrijfgeld billijk te noemen.

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 246

6700 AE Wageningen

Floralaan 20 b

6707 HR Wageningen

Tel: 0317-411601

Info(a)speeltuin-tuindorp.nl

NL12INGB0002659738