Activiteitencommissie

De activiteiten commissie organiseert minimaal 1 x per maand diverse activiteiten voor volwassenen. Bovendien zijn er speciale middagen voor ouderen georganiseerd in afwisseling met de Ouderencommissie.

 

de opbrengsten van de rommelmarkten en de bingo tijdens de bingo-dansant worden gebruikt voor de diverse activiteiten. Bij enkele activiteiten wordt aan bezoekers/deelnemers een bijdrage gevraagd.

 

Activiteiten die de commissie organiseert:

- Bingo-dansant (meerdere malen per jaar)

- Fietstocht (laatste zaterdag van juni)

- barbecue (aansluitend aan de fietstocht)

- Rommelmarkt (2x per jaar)

- Korenmiddag: een optreden van een koor of orkest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                           

                                           

                                           

 

 

 

 

Tuindorp-Wageningen

VERENIGING VOOR

SOCIAAL- CULTUREEL- EN SPEELTUINWERK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 246

6700 AE Wageningen

Floralaan 20 b

6707 HR Wageningen

Tel: 0317-411601

Info(a)speeltuin-tuindorp.nl

NL12INGB0002659738