Activiteitencommissie

De activiteiten commissie organiseert minimaal een aantal keer per jaar diverse activiteiten voor volwassenen. Bovendien zijn er speciale middagen voor ouderen georganiseerd in afwisseling met de Ouderencommissie.

 

de opbrengsten van bingo tijdens de bingo-dansant worden gebruikt voor de diverse activiteiten. Bij enkele activiteiten wordt aan bezoekers/deelnemers een bijdrage gevraagd.

 

Activiteiten die de commissie organiseert:

- Bingo-dansant (meerdere malen per jaar)

- Fietstocht (laatste zaterdag van juni)

- barbecue (aansluitend aan de fietstocht)

- Korenmiddag: een optreden van een koor of orkest

 

Tuindorp-Wageningen

VERENIGING VOOR

SOCIAAL- CULTUREEL- EN SPEELTUINWERK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 246

6700 AE Wageningen

Floralaan 20 b

6707 HR Wageningen

Tel: 0317-411601

Info(a)speeltuin-tuindorp.nl

NL12INGB0002659738