Barcommissie

De Barcommissie is verantwoordelijk voor de

consumptieve verzorging van de activiteiten welke door

de diverse commissies wordt georganiseerd.

 

In de gezellige ambiance van de verenigingszaal worden de gasten

ontvangen. De barcommissie bestaat uit vrijwilligers welke geheel

belangeloos de gasten verzorgen van een drankje en eventueel een hapje.

De opbrengsten van de bar komen volledig ten goede aan de algemene

verenigingskas.

 

 

 

Tuindorp-Wageningen

VERENIGING VOOR

SOCIAAL- CULTUREEL- EN SPEELTUINWERK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 246

6700 AE Wageningen

Floralaan 20 b

6707 HR Wageningen

Tel: 0317-411601

Info(a)speeltuin-tuindorp.nl

NL12INGB0002659738