Durpsroad van Tuundurp

Tuundurp, een durp om van te houwe

 

Tijdens en Nao ut carnaval, in februaori 2008 was er een bietje tumult

in Jollenberg: komt er een 5de carnavalsvereniging in Jollenberg. De

krant had d`r al over geschreven, maor ok mijn collega op de mart,

Rumund had daor zo zijn vraogen en bedenkingen over. Maor we kunnen

heel Jollenberg geruststellen. Er komt van onze kant geen 5de

carnavalsvereniging. We stichten alleen een nieuw durp, daormee is

Jollenberg een stukje van zijn grondgebied kwiet. En dat mag mijn

collega op de mart zelf aan zijn geminteraod uitleggen. Maor helemaol

nieuw is het durpje nie: het is eigenlijk een oud durpje dat in de

vergetelheid is geraokt en niet veurkomt in de geschiedenisboekjes,

want lang, heel lang gelejen, lag niet zo ver van de Nederrijn en het

altied zonovergoten Redichem, onder de Jollenseberg, het kleine

boerendurpje: Tuundurp. Een durpje met zeer vlijtige boeren die de

akkers nog met paordenkracht bewerkten, er een kleine veestapel op nao

hielden en waor na het melken van de koeien nog tijd was voor een

praotje en een bakkie leut bij de buren. Het was een compleet durpje

met veul boerderijen, een durpshuis, een waoterpomp, een schoolklas en

een eigen illegale stokerij met huisgemaokte brandewijn. Behalve hard

werken, mochten de inwoners van Tuundurp graag speulen. De inwoners

van Tuundurp werden dan ook Speulkneuters genoemd. Het durpje was

onderdeel van een Prinsendom, het werd geregeerd door een Prins. Eens

per jaor bezocht de Prins in de sprokkelmaond het durpje en daor

maokten de Speulkneuters een groot feest van. Maor een grote ramp

voltrok zich, er ging iets mis in de illegale stokerij: op de 11 de van de

slachtmaand, de dag van Sint Maorten in het jaor 11 honderd 11, werd

het durpje overspoeld deur een stormvloed van brandewijn. Van het

durpje bleef niets over. Persoonlijke slachtoffers waoren er niet, wel

lazarus. De Speulkneuters zochten hun heil in Jollenberg, Redichem en

andere omliggende durpjes. Tuundurp was verlejen tied. Op de plek waor

ooit Tuundurp lag is in 1954 een speultuin aangelegd. De naozaten van de

Speulkneuters vonden dat prima: Speulkneuters hielden immers wel van

speulen. Maor het verlangen elkaor van tijd tot tijd eens te spreken of

zelfs met elkaar te speulen is altied gebleven. En dus lieten zij  in de

jaoren 70 van de veurige eeuw al van zich heuren: onder de naom

ĒcarnavalĒ  konden zij incognito een durpsfeestje houwen. Maor dit werd

deur jaloerse inwoners van Jollenberg al snel overgenomen en de

Speulkneuters werden uit elkaor getrokken. Maor 4 jaor gelejen waoren

het de jeugdige nazaoten die veurzichtig weer aan een durpsfeestje

begonnen, een jaor laoter gevolgd deur volwassen Speulkneuters. Nog

wel onder de noemer :carnaval, van een durpsfeestje durfden zij nog niet

te spreken. Maor dat is vanaf de slachtmaond in 2008 anders geworren:

de wederopbouw van Tuundurp. Er werd een voltallige Durpsraod

veurgesteld en de gerijzenis van Tuundurp werd gevoerd met een

boerenbal. De nieuwe heerser van Tuundurp, de Prins was van dit

heugelijke feit op de hoogte gebracht en was op incognito aanwezig met

zijn prinses. Loater op de avond werd de prins veursgesteld oan zijn

onderdanen. Zoals gezegd: op de resten van Tuundurp ligt nu een

speultuin. Waar eens het durpsplein was ligt nu een terras, waar ooit een

durpshuis stond staat nu een clubhuis, waar ooit de durpspomp stond ligt

nu een blauw betegelde waoterbak en als je goed kiekt naor de

overkapping zie je al gauw de contouren van de koeienstal van Boer

Bartels (bij laoghangende mist ruik je dat ook). De durpsraod wil de

veurzitter van de speultuin wel geruststellen: Jungske wij doen geen

aonspraok op onze durpsgronden. Wel zullen we tussen de 2de zaoterdag

van de slachtmaond en Aswoensdag van ons laoten spreken. Dan wordt uw

clubhuis gewoon weer ons durpshuis waor in de slachtmaond een

boerenbal wordt gehouden en in de sprokkelmaond de komst van onze

Prins wordt gevierd met een uitbundig durpsfeest. Bovendien zal

onregelmatig de durpsraod bij elkaar komen om de feesten veur te

bereiden, durpsperikelen en durpsroddels deur te spreken.

 

Met onderstoande proclamatie hebben de speulkneuters via de

durpsroad de bovengenoemde grondgebieden met bijbehorende opstallen

tussen de tweede zoaterdag van de slachtmoand t/m aswoensdag in de

sprokkelmoand opgeeist.

 

Geachte lejen van de Dorpsroad , Boeren, burgers en buitenlui.

Na een unanieme stemming in de durpsroad benoem ik het gehele

speulterrein en opstallen  tussen Crocusstraot, Floralaon en Van Uvenweg

bij deze offisjeel tot Tuundurp.

 

Ik heb gezegd.

Burgevaoder Willem

 

Tuundurp, een durp om van te houwe !!!

 

Omdat de durpsroad toch een tikkie illigoal is wille de lejen van de

durpsroad annoniem blijven.

 

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Tuindorp-Wageningen

VERENIGING VOOR

SOCIAAL- CULTUREEL- EN SPEELTUINWERK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prins Harrie dín 1e

Prins Wilhelm dín 1e

Prins Gerardus dín 1e†

Prins Willem dín 1e

Prins Wilhelm dín 2e

Prins Bert dín 1e

Prins Harold dín 1e

Prins Gert

Prins Ad dín 1e

Prins Christiaan dín 1e

Prins Willem dín elfde

Prins Harold dín 1e

Prins Bert dín 1e

Geen prins ivm Corona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prinses Hennie

Prinses Mien

Prinses Marjan dín 1e

Prinses Marjan dín 2e

Page Chantal

Prinses Grada

Prinses Petra

Prinses Martha en Page Esmťe

Prinses Greet

Prinses Rika

Prinses Chantal

Prinses Nancy

Prinses Grada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 246

6700 AE Wageningen

Floralaan 20 b

6707 HR Wageningen

Tel: 0317-411601

Info(a)speeltuin-tuindorp.nl

NL12INGB0002659738