Ouderencommissie

De Ouderencommissie organiseert activiteiten voor

senioren (50+). Enkele activiteiten zijn met de

voormalige beheerder van de speeltuin “meegekomen”

uit "het Wijkhuis" en vallen sinds juni 2007 onder

auspiciën van de Ouderencommissie en zijn daarmee

“officiële” activiteiten geworden van Tuindorp.

 

Deelname aan de activiteiten zijn niet gratis. De opbrengsten uit entreegeld/deelnamekosten zijn kostendekkend voor de activiteit.

 

Activiteiten die de commissie organiseert:

- Bingo-middag (iedere 3e donderdagmiddag van de maand)

- Ouderenmiddag: een optreden van een koor of orkest

- Vakantiereisjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuindorp-Wageningen

VERENIGING VOOR

SOCIAAL- CULTUREEL- EN SPEELTUINWERK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 246

6700 AE Wageningen

Floralaan 20 b

6707 HR Wageningen

Tel: 0317-411601

Info(a)speeltuin-tuindorp.nl

NL12INGB0002659738