Organisatie

Om een vereniging als Tuindorp met z’n verschillende ctiviteiten goed te laten draaien, is de medewerking van heel wat vrijwilligers nodig.

Het bestuur

Het bestuur wordt op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gekozen. Leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) hebben in principe een zittingsperiode van vier jaar, de algemene bestuursleden een zittingsperiode van twee jaar.

Het zal duidelijk zijn dat de voornaamste taak van het bestuur is ervoor zorg te dragen, dat Tuindorp een gezonde (ook financieel) en bloeiende vereniging blijft. Een continue beleidstaak dus. Het huidige bestuur bestaat uit 4 personen. Onderstaand treft u de bestuurssamenstelling zoals deze tijdens de Algemene Leden Vergadering van 6 april 2022 is aangenomen.

Voorzitter                                    Gert Engelen

Secretaris                                    Vacant

Penningmeester                        Marjan Engelen

Lid Communicatie en spelen   Ilse van der Put

Lid Groen                                    Vacant

Lid Reservering/planning         Wilma Duijf

Bovenstaande personen zijn aanspreekbaar voor zaken die direct de organisatie van de vereniging aangaan. Mocht je een vraag via internet willen stellen dat is dit ook mogelijk door een e-mail te sturen naar info@speeltuin-tuindorp.nl. Geef hierbij wel aan wie voor wie de vraag bestemd is.

 

De Commissies

De meeste vrijwilligers zijn te vinden in de verschillende commissies, en zijn dus vooral bezig met uitvoerende werkzaamheden. Dat varieert van helpen bij het toezicht houden in de speeltuin tot het organiseren van diverse activiteiten binnen de diverse commissies. Ook hebben de organiserende vrijwilligers veel helpende handen nodig. Door de variatie in activiteiten kan elke vrijwilliger bij Tuindorp wel iets vinden dat het best bij hem of haar past. En een vrijwilliger staat er bij onze vereniging zelden alleen voor. Voor veel dingen is juist een goede samenwerking met de andere vrijwilligers van vitaal belang.

 

Comité van Aanbeveling

De Speeltuin heeft de beschikking over een heus Comité van Aanbeveling. Bekende mensen die hun naam aan de Speeltuin hebben verbonden, omdat zij van mening zijn dat de Speeltuin de moeite waard is. Het comité bestaat uit maximaal 10 personen. Het bestuur is zeer trots te kunnen melden dat in het comité zitten:

Dhr. Geert van Rumund,        Voormalig burgemeester van Wageningen

Mw. Corrie van Rumund,       Voormalig bestuurslid Wagenings Gras

Mw. Manja Mekking,               Directeur BBLTHK

Mw. Annemiek van Vleuten,  Voormalig professioneel wielrenster

Mw. Anna Jochemsen,            Paralympisch skiester

Dhr. Loek Buys,                       Directeur Junushoff

Dhr. Sjirk Bijma,                      Notaris in Wageningen

 

Vrijwilligersbeleid

Het bestuur van Speeltuin Tuindorp wil dat de speeltuin in alle opzichten een veilige speelplek is voor alle kinderen. Omdat te bereiken heeft het bestuur de intentieverklaring preventie seksueel misbruik ondertekend. Intensieverklaring preventie sexueel misbruik

Sinds 2020 zijn alle vrijwilligers van de Speeltuin in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en ondersteunen zij het Integriteitsbeleid van de vereniging.

Integriteitsbeleid vereniging Tuindorp 2022

Integriteitsbeleid vereniging Tuindorp bijlage 1 2022

 

Huishoudelijk Reglement

Tuindorp, is een vereniging die op basis van vrijwilligers onder andere een speeltuin met bijbehorende gebouwen exploiteert. De voornaamste doelstelling van de vereniging is om op een zo goedkoop mogelijke, doch kostendekkende, wijze speelgelegenheid te creëren voor kinderen. De vereniging doet dit door het openhouden van een speeltuin en door het organiseren van activiteiten.

Voor financiering is de vereniging afhankelijk van subsidies, entreegelden, verkopen en donaties. Tevens worden er voor allerlei lagen/leeftijdsgroepen activiteiten in het verenigingsgebouw georganiseerd.

Een dergelijke opzet kan enkel voortbestaan als iedereen (bestuurslid, vrijwilliger en bezoekers) actief meewerkt aan het in stand houden van de vereniging, hetzij door actieve deelname, hetzij door zich te houden aan de regels en mee te werken aan een veilige, schone en sociaal verantwoorde speel- en verblijfsomgeving.

Dit reglement heeft tot doel regels te stellen en daardoor excessief gedrag te herkennen, te kunnen beoordelen en indien nodig te kunnen bestraffen. Als bestuur hopen wij er samen met u naar te streven dit reglement zo weinig mogelijk te moeten gebruiken.

Huishoudelijk Reglement V1.0